کلاس آموزشی

کلاس آموزشی

اهداف کلاس های آموزشی دبیرستان دوره اول روشنگران با چهار محور زیر می باشد :

1 . اندیشه و تفکر ریاضی

2 . مهارت تفکر و خلاقیت

3 . تفکر و پویش در مسائل مختلف

4 . مهارت حل مساله

5 . ایجاد علاقه و انگیزه برای فراگیری دروس