نمونه سوالات امتحانی هندسه پایه هفتم

نمونه سوالات امتحانی هندسه پایه هفتم

نمونه سوالات امتحانی هندسه پایه هفتم :

 دانلود نمونه سوال سال 95 

 

 دانلود نمونه سوال آبان ماه سال 96 (میان ترم) 

 

 دانلود نمونه سوال خرداد ماه سال 96 

 

 دانلود پاسخ نامه خرداد ماه سال 96 

 

 دانلود نمونه سوال دیماه سال 97 

 

دانلود نمونه سوالات 97-98

 

دانلود نمونه سوالات خرداد 99

 

دانلود نمونه سوالات آبانماه 99

 

دانلود نمونه سوالات دی ماه 99