نمونه سوالات امتحانی شیمی پایه هشتم

نمونه سوالات امتحانی شیمی پایه هشتم

نمونه سوالات امتحانی شیمی پایه هشتم :

 دانلود نمونه سوال سال 95 

 

 دانلود نمونه سوال آبان ماه سال 96 (میان ترم) 

 

 دانلود نمونه سوال خرداد ماه سال 96 

 

 دانلود پاسخ نامه خرداد ماه سال 96 

 

دانلود نمونه سوالات 97-98

 

دانلود نمونه سوالات دیماه 98

 

دانلود پاسخنامه نمونه سوالات دیماه 98

 

دانلود نمونه سوالات خردادماه 99

 

دانلود نمونه سوالات آبانماه 99

 

دانلود نمونه سوالات دی ماه 99