نمونه سوالات امتحانی زبان پایه هشتم

نمونه سوالات امتحانی زبان پایه هشتم

نمونه سوالات امتحانی زبان پایه هشتم :

 دانلود نمونه سوال سال 95 

 

 دانلود نمونه سوال خرداد ماه سال 96 

 

 دانلود پاسخ نامه خرداد ماه سال 96 

 

دانلود نمونه سوالات 97-98

 

دانلود نمونه سوالات دیماه 98

 

دانلود پاسخنامه نمونه سوالات دیماه 98

 

دانلود نمونه سوالات خردادماه 99

 

دانلود نمونه سوالات آبانماه 99

 

دانلود نمونه سوالات دی ماه 99