نمونه سوالات امتحانی دینی پایه هفتم

نمونه سوالات امتحانی دینی پایه هفتم

نمونه سوالات امتحانی دینی پایه هفتم :

 دانلود نمونه سوال سال 95 

 

 دانلود نمونه سوال آبان ماه سال 96 (میان ترم) 

 

 دانلود نمونه سوال خرداد ماه سال 96

 

 دانلود پاسخ نامه خرداد ماه سال 96 

 

دانود نمونه سوالات 97-98

 

دانلود نمونه سوالات دیماه 98

 

دانلود پاسخنامه نمونه سوالات دیماه 98

 

دانلود نمونه سوالات خرداد 99

 

دانلود نمونه سوالات آبانماه 99

 

دانلود نمونه سوالات دی ماه 99