نمونه سوالات امتحانی دینی پایه نهم

نمونه سوالات امتحانی دینی پایه نهم

نمونه سوالات امتحانی دینی پایه نهم :

 دانلود نمونه سوال سال 95 

 

 دانلود نمونه سوال آبان ماه سال 96 (میان ترم) 

 

 دانلود نمونه سوال خرداد ماه سال 96 

 

دانلود نمونه سوالات 97-98

 

دانلود نمونه سوالات دیماه 98

 

دانلود پاسخنامه نمونه سوالات دیماه 98

 

دانلود نمونه سوالات آبانماه 99

 

دانلود نمونه سوالات دی ماه 99