موفقیت ها

موفقیت ها

گام های رسیدن به موفقیت :

گام اول : با توکل بر خداوند مهربان که تکیه گاه قدرتمندی برای تمام آغاز هاست . دانش آموزان و اولیا را در راستای اهمیت سال سوم نهایی توجیه نموده و نسبت به هدف فضا سازی روانی مینماییم.

گام دوم : ایجاد عشق و علاقه و انگیزه قوی در جهت یادگیری موثر و به کار گیری توانایی های بالقوه آنان و تقویت اراده و تلاش بیشتر .

گام سوم : آموزش برنامه ریزی ویژه نهایی همگام با آموزش قوی مفاهیم درسی .

گام چهارم : تاکید بر استفاده از کتاب درسی به عنوان اولین و مهمترین منبع درسی و دقت در مفاهیم کتاب و به خصوص تمام "فعالیت ها""مثال ها""فکرکنیدها""خود را بیازمایید ها""پرسش های انتهای فصل" .

گام پنجم : تاکید بر مطالعه دقیق و پایه ای در دروس عمومی به خصوص عربی و درس هایی که فقط در پایه سوم تدریس و در کنکور به طور مستقیم میایند .

گام ششم : خود ارزیابی و ارزیابی صحیح از داشته های علمی دانش آموزان و انواه آزمون های آموزشی و سنجش در راستای نهایی و کنکور .

گام هفتم : تجزیه و تحلیل آزمون ها توسط دانش آموز , مشاور آموزشی و دبیر و بررسی نقاط قوت و ضعف .

گام آخر : جمع بندی و مرور و دوره در جهت تثبیت مطالب و آمادگی قبل از امتحان نهایی .

 

 

مسابقات علمی و پژوهشیمسابقات فرهنگی و ورزشی