راهپیمایی 9 دی

راهپیمایی 9 دی

برگزاری راهپیمایی 9 دی توسط دانش آموزان دبیرستان روشنگران دوره اول