برگزاری کلاس های آزمایشگاهی

برگزاری کلاس های آزمایشگاهی

برگزاری کلاس های آزمایشگاهی در دبیرستان روشنگران دوره اول