برگزاری نمایشگاه علوم و فناوری در دبیرستان روشنگران

دبیرستان روشنگران همه ساله با برگزاری نمایشگاه علوم و فناوری دانش آموزان خود را از نظر سطح علمی و مهارت می آزماید با هم در ادامه عکس هایی از این نمایشگاه را مشاهده میکنیم.