برگزاری جشن تولد دانش آموزان متولدین آبان ماه

برگزاری جشن تولد دانش آموزان متولدین آبان ماه