اردوی پایه هفتم در اردوگاه روزبه جاجرود

اردوی پایه هفتم در اردوگاه روزبه جاجرود

معنای اردو در ذهن مربیان، والدین و دانش آموزان در حقیقت همان سفر گروهی دانش‌آموزی با حضور مربیان و معلمان، و با هدف یادگیری عملی برخی دروس و یا استفاده از فضاهای تفریحی خارج از مدرسه است.