هفته دفاع مقدس

گرامی داشت هفته دفاع مقدس

صحرای دل و یاد بهـــــــــار است جنوب

                         یاد یـــاران شهید و سر بــــــدار است جنوب

از فکه و مجنون و شلمچه هم بسی یاد کنید

                         منزلگه یاران شهیــــــــد استوار است جنوب

 هفته دفاع مقدس را به غیور مردان هشت سال دفاع مقدس تبریک و تهنیت عرض نموده و یاد شهید را گرامی می داریم ..