برگزاری جشن شروع سال تحصیلی 97-98

هفتهمین سالگرد تاسیس دبیرستان روشنگران

برگزاری جشن هفتهمین سالگرد تاسیس دبیرستان روشنگران