نمونه سوالات امتحانی قرآن پایه هفتم

نمونه سوالات امتحانی قرآن پایه هفتم

نمونه سوالات امتحانی قرآن پایه هفتم :

 دانلود نمونه سوال سال 95 

 

 دانلود نمونه سوال آبان ماه سال 96 (میان ترم) 

 

 دانلود نمونه سوال خرداد ماه سال 96

 

 دانلود پاسخ نامه خرداد ماه سال 96 

 

 دانلود نمونه سوالات دیماه سال 97