نمونه سوالات امتحانی شیمی پایه هفتم

نمونه سوالات امتحانی شیمی پایه هفتم

نمونه سوالات امتحانی شیمی پایه هفتم :

 دانلود نمونه سوال سال 95 

 

 دانلود نمونه سوال آبان ماه سال 96 (میان ترم) 

 

 دانلود نمونه سوال خرداد ماه سال 96 

 

دانلود نمونه سوال سال 95 

 

 

 دانلود پاسخ نامه خرداد ماه سال 96