نمونه سوالات امتحانی شیمی پایه هشتم

نمونه سوالات امتحانی شیمی پایه هشتم

نمونه سوالات امتحانی شیمی پایه هشتم :

 دانلود نمونه سوال سال 95 

 

 دانلود نمونه سوال آبان ماه سال 96 (میان ترم) 

 

 دانلود نمونه سوال خرداد ماه سال 96 

 

 دانلود پاسخ نامه خرداد ماه سال 96