نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه هشتم

نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه هشتم

نمونه سوالات امتحانی ریاضی پایه هشتم :

 دانلود نمونه سوال سال 95 

 

 دانلود نمونه سوال آبان ماه سال 96 (میان ترم) 

 

 دانلود نمونه سوال خرداد ماه سال 96 

 

 دانلود پاسخ نامه خرداد ماه سال 96 

 

 دانلود نمونه سوال دیماه سال 97