نمونه سوالات امتحانی دینی پایه هشتم

نمونه سوالات امتحانی دینی پایه هشتم

نمونه سوالات امتحانی دینی پایه هشتم :

 دانلود نمونه سوال سال 95 

 

 دانلود نمونه سوال آبان ماه سال 96 (میان ترم)