نمونه سوالات امتحانی اجتماعی پایه نهم

نمونه سوالات امتحانی اجتماعی پایه نهم

نمونه سوالات امتحانی اجتماعی پایه نهم :

 دانلود نمونه سوال سال 95 

 

 دانلود نمونه سوال آبان ماه سال 96 (میان ترم) 

 دانلود نمونه سوال خرداد ماه سال 96