آزمایشگاه کلاس زیست پایه هفتم

حضور دانش آموزان در آزمایشگاه کلاس زیست پایه هفتم

حضور دانش آموزان در آزمایشگاه کلاس زیست پایه هفتم دبیرستان روشنگران