برگزاری کلاس های تابستانی دبیرستان روشنگران

برگزاری کلاس های تابستانی دبیرستان روشنگران

دبیرستان روشنگران در نظر دارد تا در فصل تابستان کلاس های تابستانی خود را برای پایه های هفتم و هشتم و نهم برگزار کند علاقه مندان میتوانند برای ثبت نام به محل دبیرستان مراجعه فرمایند.

برنامه برگزاری کلاس ها به شرح زیر می باشد :

پایه هفتم : یکشنبه ها و سه شنبه ها

پایه هشتم و نهم : دوشنبه ها و چهار شنبه ها