برگزاری مراسم زیارت عاشورا

برگزاری مراسم تلاوت زیارت عاشورا

برگزاری مراسم تلاوت زیارت عاشورا در دبیرستان روشنگران دوره اول

این زیارت بر کسانی که اتفاقات مختلف را برای امام حسین(ع) رقم زده اند لعن کرده و آن را به ما تلقین و توصیه می کند، در ادامه بر اصحابی که کنار ایشان به شهادت رسیده اند نیز سلام می فرستد. این محتوای کلی زیارت عاشورا است و حتی عده ای می گویند "السلام علیک یا ابا عبدالله"، سلام خدا بر امام حسین(ع) است و این حدیث قدسی است که از خدا بر پیامبر(ص) نازل و به دنبال آن از پیامبر به ائمه و در ادامه به ما می رسد، لذا تعبیر حدیث قدسی را برای زیارت عاشورا به کار برده اند.