برگزاری جشن نیمه شعبان دبیرستان روشنگران

برگزاری جشن نیمه شعبان دبیرستان روشنگران

بیا برای فرج روز و شب دعا کنیم
دل امام خویش را ز خود رضا کنیم
عزیز فاطمه، مهدی(ع) دلش پر ز خون است
بیا که بهر خدا از خدا حیا کنیم

برگزاری جشن نیمه شعبان و تولد تعدادی از دانش آموزان عزیزمان در دبیرستان روشنگران دوره اول منطقه 4