برگذاری جشن ولادت پیامبر اکرم (ص)

برگزاری جشن ولادت پیامبر اکرم (ص)

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت / توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت
در شـــــام ولادت دو قــطب عالم / تبریک به صــاحب الزمان (عج) باید گفت . . .