8528

اردوی دانش آموزان پایه هشتم

اردوی دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان روشنگران دوره اول منطقه 4

روز شنبه مورخ 96/10/23 لغایت یکشنبه مورخ 96/10/24 اردوی فرهنگی تفریحی به اردوگاه روزبه واقع در جاجرود ویژه دانش آموزان پایه هشتم و نهم دبیرستان روشنگران برگزار می گردد .