اردوی جاجرود پایه هشتم نهم سال 96

اردوی جاجرود پایه هشتم نهم سال 96

اردوی فرهنگی تفریحی به اردوگاه روزبه واقع در جاجرود در روز شنبه و یکشنبه مورخ 96/10/23 و 96/10/23 ویژه دانش آموزان پایه هشتم و نهم  دبیرستان روشنگران برگزار شد .